Op een kwart van de werkplekken heerst een ongezond werkklimaat. In veel van deze gevallen is er zelfs sprake van een gezondheidsrisico door o.a. een te hoog CO2-gehalte. Deze conclusie wordt getrokken in een onderzoek uitgevoerd door De Vereniging Schoonmaak Research (VSR) naar het binnenklimaat in veertig kantoorpanden.

Een van de opvallendste uitkomsten van het onderzoek is dat in slechts de helft van de onderzochte gevallen het CO2-niveau onder de gewenste norm van maximaal 800 PPM valt. Maar liefst 20% van alle werkplekken heeft te maken met zeer slechte omstandigheden; meer dan 1200 PPM CO2. Dit toont aan dat er in die gevallen slecht geventileerd wordt.

Het CO2-gehalte wordt uitgedrukt in PPM (Parts Per Million). In een goed geventileerde ruimte zal een niveau van <800 PPM gemeten worden. Als bovengrens stelt de GGD een niveau van <1200 PPM. Vooral in ruimten waar veel mensen samenkomen, zoals kantoren, scholen, kinderdagverblijven en verzorgingscentra is het belangrijk dat er goed geventileerd wordt. Een andere indicator voor het binnenklimaat zijn de gevonden aantallen aanwezige schadelijke bacteriën en schimmels. Bij bijna 40% van de gevallen waren die te hoog. Bij nog meer werkplekken werd geconstateerd dat de fijnstofconcentratie als matig of slecht beoordeeld moest worden.

Temperatuur

De onderzochte werkplekken waren over het algemeen goed op temperatuur; tussen de 20 en 24 C. Zorgelijker was het gesteld met de luchtvochtigheid. In driekwart van de gevallen lag die aanzienlijk onder de norm van 40 tot 50 procent.

Ziekteverzuim

Een te hoog CO2 gehalte, teveel fijnstof en te hoge microbiologische waarden, in combinatie met een te lage luchtvochtigheid kunnen een gebrek aan concentratie, hoofdpijn en vermoeidheid veroorzaken. Soms zal het leiden tot onnodig ziekteverzuim.

Meer info vindt u hier…

Blijf op de hoogte

Abonneer Nieuwsbrief

Volg ons!

Duidelijkheid over ziekte, arbeidsongeschiktheid en duurzame inzetbaarheid