Iedereen kan last krijgen van psychische klachten of psychische stoornissen, zoals chronische stress, een burnout of een depressie. Ongeveer drie miljoen mensen per jaar krijgen met deze, of soortgelijke psychische klachten en/of psychische stoornissen te maken.

Vermoeidheid, concentratiestoornissen* en slapeloosheid zijn drie voorbeelden waarop psychische klachten zich kunnen manifesteren. Deze klachten zijn in het beginstadium relatief moeilijk te diagnosticeren en daarom is het verstandig om tijdig de medische expertise van ICARA te raadplegen wanneer er onduidelijkheid bestaat over de oorzaak en/of juiste behandeling van de psychische klachten.

N.B. Concentratie en/of geheugenproblemen kunnen door midden van een neuropsychologisch onderzoek nader onderzocht worden.

Wat is een burnout?

Een burnout is een psychologische term die een werknemer het gevoel geeft te zijn opgebrand. Een burnout is dermate serieus dat de werknemer vaak langdurig arbeidsongeschikt is en waar vervolgens een intensief re-integratietraject mee is gemoeid. Gelukkig zijn de eerste tekenen van een burnout goed te herkennen. Hierdoor kan er adequaat worden gehandeld. ICARA adviseert u graag met onze geschoolde kennis en een medische expertise om de diagnose vast te stellen én de juiste medische begeleiding te adviseren bij een burnout.

Wat is een depressie?

Men spreekt van een depressie wanneer een somber, lusteloos gevoel langer aanhoudt dan twee weken. Aan een depressie kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen: een ingrijpende, verdrietige gebeurtenis bijvoorbeeld. Een depressie kan zich op diverse manieren manifesteren, variërend van een lichte depressie tot een zware depressie. Een depressie kan dagen, maanden tot zelfs jaren aanhouden. We spreken van een chronische depressie wanneer de samenhangende klachten langer dan twee jaar blijven aanhouden.

Ervaart uw werknemer psychische klachten of psychische stoornissen?

ICARA kan middels een medische expertise de juiste diagnose vaststellen én de juiste medische begeleiding adviseren bij psychische klachten zoals een burnout, een depressie of andere psychische stoornissen. De medische ervaring en kennis van deskundigen op dit gebied bieden u een adequaat advies voor de juiste diagnose en behandeling bij psychische klachten.

Wilt u meer weten over ICARA of over de diensten van ICARA, bijvoorbeeld over psychische klachten of psychische stoornissen? Neem dan hier contact op met ICARA!

Duidelijkheid over ziekte, arbeidsongeschiktheid en duurzame inzetbaarheid