Onderdeel van de medische expertise

De PCQ (perceived complaints questionnaire) van ICARA wordt gebruikt als meetinstrument bij iedere medische expertise. Bij elke aanvraag kan er door de cliënt een uitgebreide online vragenlijst worden ingevuld waarvan de uitkomst wordt weergegeven in een eindrapportage. De uitkomst van de vragenlijst geeft een indicatie over dreigend langdurig verzuim en draagt bij aan een vollediger en meer gericht vervolgadvies voor de werknemer. De uitkomst van de PCQ wordt weergegeven in de vorm van een eindrapport in niet medische bewoordingen.

Doel van ICARA’s PCQ

De uitslag van de PCQ ( Perceived Complaints Questionnaire) geeft aan in welke mate de psychosociale factoren de gezondheid beïnvloeden dan wel de belastbaarheid verminderen in relatie tot het vermogen van de cliënt hier zelf regie over te voeren. Deze uitslag is te beschouwen als een tijdsgebonden indicator van de mate waarin de inzetbaarheid, een duurzaam karakter heeft.

Het Resultaat van ICARA’s PCQ

Deze rapportage geeft een verwijzer inzicht in de mate van duurzame inzetbaarheid van een werknemer en op welk deelgebied een interventie gewenst is om de inzetbaarheid te vergroten.

Wilt u meer weten over ICARA of over de diensten van ICARA, bijvoorbeeld over ICARA’s Perceived Complaints Questionnaire? Neem dan hier contact op met ICARA!

Duidelijkheid over ziekte, arbeidsongeschiktheid en duurzame inzetbaarheid