Inzetbaarheidsanalyse

Deze analyse is gericht op werknemers die nog niet of niet langer dan zes maanden verzuimen. Het behandel- en inzetbaarheidsadvies kan een goede basis vormen voor de probleemanalyse en het plan van aanpak.

De werknemer en werkgever hebben dan snel duidelijkheid over de inzetbaarheid. Het inzetten van een adequate behandeling is pas mogelijk indien er duidelijkheid is over de oorzaak van de klachten.

Het juiste behandeladvies en meer duidelijkheid in de inzetbaarheid bevordert de re-integratie.

Duidelijkheid over ziekte, arbeidsongeschiktheid en duurzame inzetbaarheid