Wat is de oorzaak van langdurig ziekteverzuim? Is langdurig ziekteverzuim te voorkomen of te verkorten? Is langdurig ziekteverzuim persoonsafhankelijk? Wat is de Wet Verbetering Poortwachter? Lees het hier.

langdurig ziekteverzuim

In figuur 1 zijn de oorzaken van langdurig ziekteverzuim in percentages en naar leeftijd, grafisch weergegeven (bron: ArboNed, 2014). De grootste veroorzaker bij mannen zijn de klachten aan het bewegingsapparaat en dit veroorzaakte in 2013, 37,7% van het totale ziekteverzuim. Onder vrouwen veroorzaakte psychische aandoeningen 41% van de klachten, en de klachten aan het bewegingsapparaat 32,2% van het totale ziekteverzuim.

De specifieke fysieke klacht, de klachtbeleving en de werkomstandigheden zijn van grote invloed of ziekteverzuim ook daadwerkelijk tot langdurig ziekteverzuim leidt. Objectieve duidelijkheid over deze factoren is noodzakelijk om een langdurig zieke werknemer te begeleiden naar een duurzame re-integratie. ICARA geeft u de gewenste duidelijkheid, bij voorkeur al vroeg in het eerste jaar van ziekte. Zo helpt ICARA u om langdurig ziekteverzuim te voorkomen of te verkorten.

Wet Verbetering Poortwachter (WVP)

In 2002 is de Wet Verbetering Poortwachter in het leven geroepen om langdurig ziekteverzuim het hoofd te bieden. De Wet Verbetering Poortwachter is een intensief maar effectief samenwerkingsverband tussen drie partijen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn om langdurig ziekteverzuim tegen te gaan:

  • De werkgever.
  • De werknemer.
  • Een gecertificeerde bedrijfsarts of medisch specialist.

ICARA kan een belangrijke rol spelen in het vaststellen van de arbeidsmogelijkheden en de juiste re-integratie inspanningen, geheel in lijn met de regelgeving van de Wet Verbetering Poortwachter.

Problematisch verzuim

Soms duurt langdurig ziekteverzuim langer dan verwacht of stagneert dit om onduidelijke, medische redenen. Een aanvullende arbeidsrelevante medische expertise van ICARA kan in deze situatie de oplossing bieden. ICARA stelt in deze situatie objectief vast wat de werknemer aan benutbare arbeidsmogelijkheden heeft.

Uit recent onderzoek naar problematisch verzuim van het Ministerie SZW (2015), blijkt dat een arbeidsgerelateerd medisch adviestraject, zoals die van ICARA, duidelijkheid biedt. Allereerst kan de inzet van een medische expertise leiden tot een (meer) passend medisch behandeltraject. Ook wordt er door een medische expertise bij problematisch verzuim en bij langdurig ziekteverzuim duidelijkheid geboden over de aard van de beperkingen en over de arbeidsgerelateerde mogelijkheden van de werknemer.

Uit de resultaten van het onderzoek naar problematisch verzuim en langdurig ziekteverzuim komt tevens naar voren dat re-integratie bij problematisch verzuim vraagt om een samenhangende en multidisciplinaire aanpak tussen de curatieve en de arbeidsgerelateerde zorg. Multidisciplinaire diagnostiek, gecombineerd met een behandel- en belastbaarheidsadvies is hiervan een voorbeeld met bewezen effectiviteit.

ICARA’s visie en ervaring bevestigt dat langdurig ziekteverzuim beïnvloedbaar is. De medisch specialisten, verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en casemanagers van ICARA, in samenwerking met de Sint Maartenskliniek, hebben ruime ervaring op het terrein van het houding- en bewegingsapparaat. Daarnaast heeft ICARA een landelijk netwerk van diverse medisch specialisten op ieder vakgebied. Samen met u werkt ICARA in een multidisciplinair team om bij (potentieel) langdurig ziekteverzuim en bij problematisch verzuim, antwoord te geven op al uw vragen.

Wilt u meer weten over ICARA of over de diensten van ICARA, bijvoorbeeld over langdurig ziekteverzuim? Neem dan hier contact op met ICARA!

Duidelijkheid over ziekte, arbeidsongeschiktheid en duurzame inzetbaarheid