Werknemers met chronische aandoeningen waarbij de klachten voor een groot gedeelte bepaald worden door gedragsmatige aspecten verzuimen vaak langer en frequenter. Vaak worden deze mensen als gevolg van deze klachten steeds inactiever, zowel in werk als op sociaal gebied.

De klachten staan vaak niet in relatie tot de medische aandoening of de klachten zijn onvoldoende medisch geobjectiveerd. In de meeste gevallen staat het verzuim niet in relatie tot de ernst van de aandoening. Pijngestuurde re-integratie leidt in deze gevallen dan ook niet tot een duurzaam resultaat. Tijdcontingente re-integratie daarentegen activeert en draagt bij tot vermindering van klachten. Re-integratie is dan een voorwaarde voor herstel en niet andersom.

Predisponerende en onderhoudende factoren

Er kunnen duidelijke factoren aangewezen worden waardoor iemand gevoeliger is voor het krijgen en voortduren van gezondheidsklachten. Dit kunnen bepaalde persoonskenmerken zijn (bijvoorbeeld neuroticisme, perfectionisme, vermijdend) maar ook lichamelijke inactiviteit, slechtere conditie en de verwachtingen die iemand heeft ten aanzien van de duur van de klachten. Vanuit deze klachten ontstaat een bepaald ziektegedrag.

Dit gedrag gebruiken mensen om te “bewijzen” dat zij daadwerkelijk een aandoening hebben. De betekenis die een werknemer geeft aan de symptomen is van grote invloed op het ziektegedrag. Een veelvoorkomend verschijnsel is de angst voor (weefsel) schade. Hierdoor gaat men rustiger aan doen waardoor de klachten juist verder toenemen. Door begeleiding in de curatieve sector wordt dit “rust” gedrag vaak bevestigd en worden de klachten veelal gesomatiseerd.

Maar ook minder voor de hand liggende factoren zoals een lopende letselschadezaak of problemen met de leidinggevende of collega’s hebben effect op de symptomen en het ziektegedrag. Re-integratie kan beter gestuurd worden indien men invloed kan uitoefenen op de onderhoudende factoren van dit gedrag. Analyse van de onderhoudende factoren is dus van essentieel belang. Daarnaast is het van belang dat een werknemer goede uitleg krijgt over de aard van de aandoening en het belang van fysieke activiteit om te te komen tot herstel. Het belang van diagnostiek en inventarisatie van de invloed van onderhoudende factoren zoals psychosociale problematiek is duidelijk!

Wil je meer weten over het toepassen van tijdcontingente re-integratie in de praktijk? Meld je dan aan voor onze workshop met veel ruimte voor praktijkvoorbeelden.

Blijf op de hoogte

Abonneer Nieuwsbrief

Volg ons!

Duidelijkheid over ziekte, arbeidsongeschiktheid en duurzame inzetbaarheid