Wanneer u een medische expertise of een second opinion nodig heeft, kunt u een keuze maken uit Vroegdiagnostiek, WIA diagnostiek of WGA diagnostiek. Aanvullende onderzoeken of combinaties van medisch specialisten binnen een medische expertise ( WIA of WGA) zijn natuurlijk altijd mogelijk en afhankelijk van uw specifieke vraagstelling.

Medische expertise Vroegdiagnostiek

Voor een volledige probleemanalyse en een adequaat plan van aanpak geeft de medische expertise Vroegdiagnostiek een goed resultaat. De medische expertise Vroegdiagnostiek richt zich op werknemers die nog niet (of niet langer) verzuimen met fysieke of psychische klachten waarover de behandelaar of huisarts geen duidelijke oorzaak heeft kunnen vaststellen, of bij onvoldoende effect van een behandeling.

Download hier onze flyer over vroegdiagnostiek

Medische expertise WIA diagnostiek

De medische expertise WIA diagnostiek is geschikt voor werknemers met langer bestaande fysieke en/of psychische gezondheidsklachten, waarbij sprake is van een onduidelijke prognose, behandelmogelijkheden en belastbaarheid, of onduidelijke mogelijkheden voor duurzame re-integratie. De medische expertise WIA diagnostiek is belangrijk voor de Wet Verbetering Poortwachter en een eventuele WIA beoordeling.

Download hier onze flyer over WIA diagnostiek

Medisch expertise WGA diagnostiek

Wanneer het UWV bij de toetsing van een WIA-aanvraag heeft vastgesteld dat er onvoldoende re-integratie inspanningen zijn gepleegd, kan de medische expertise WGA diagnostiek ondersteuning bieden in het geval van een loonsanctie. Bij een te betwisten loonsanctie of uitkomst van een WIA-keuring (bijv. 80-100 WGA i.p.v. IVA) kan de medische expertise WGA diagnostiek de argumentatie vormen voor een bezwaar- of beroepszaak tegen het UWV.

Daarnaast is deze medische expertise bedoeld voor (ex-)werknemers van eigen risicodragers die zijn ingestroomd in de WGA, om te beoordelen of sprake is van een gewijzigde gezondheidssituatie in verband met een herbeoordelingsaanvraag bij het UWV.

Download hier onze flyer over WGA diagnostiek

Bent u verwijzer?

Als verwijzer kunt u bij de aanmelding aangeven welk specialisme het beste aansluit bij uw vraagstelling. Natuurlijk kunt u ook ICARA’s advies voor een medische expertise WIA/ WGA na de afgenomen intake afwachten. Door middel van deze werkwijze kan ICARA u nauwkeurig adviseren over de medische expertise die het beste aansluit bij uw vraagstelling.

Wilt u meer weten over ICARA of over de diensten van ICARA, bijvoorbeeld over medische expertise Vroegdiagnostiek, WIA diagnostiek of WGA diagnostiek? Neem dan hier contact op met ICARA!

Duidelijkheid over ziekte, arbeidsongeschiktheid en duurzame inzetbaarheid