ICARA-banner02400pxv01a
ICARA-banner03400pxv01a
ICARA-banner04400pxv01a
ICARA-banner05400pxv01a
ICARA-banner06400pxv01a
ICARA-banner07400pxv01a

Nieuws

In deze nieuwe ICARA Experience™ Online gaat Isabella Bruggenkamp op 1 september 2020 om 14.30 uur in gesprek met experts over actuele thema’s in de bedrijfsgeneeskundige praktijk. 

Anderhalvemetereconomie, het nieuwe normaal? In discussies beroept men zich op veelal op cijfers en statistieken en wordt terloops vergeten dat mensen zich in hun werk vooral ook gezond en veilig moeten kunnen voelen. De uitweg uit de coronacrisis steunt op het voortzetten van preventie én op duidelijkheid in de belastbaarheid van werknemers.

Ongekend. Dat was bij het begin van de coronacrisis de veel gehoorde term: over de snelle verspreiding van het virus SARS-CoV-2, over de aard van de ziekte COVID-19, over de impact van de maatregelen. Inmiddels zijn we veel gewend.

Op 21 april 2020 stond de lang geplande ICARA Experience gepland vanuit de Koepelgevangenis in Arnhem. Dit bleek echter al snel in Corona tijden geen doorgang te kunnen vinden en is het gehele programma omgezet in een online ICARA webinar experience.

Applaus? Ook mentale en psychische ondersteuning nodig!

“Psychologen waarschuwen voor PTSS onder overbelast zorgpersoneel” lazen we in De Volkskrant van 30 maart. De dag erna meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek: vier op de tien artsen en gespecialiseerd verpleegkundigen vinden hun werk emotioneel veeleisend.

Onderstaand de integrale tekst van het UWV Addendum tav Wet verbetering Poortwachter ivm Corona. ICARA wenst hiermee bij te dragen aan de duidelijkheid ten aanzien van het behandelen van WIA aanvragen waarbij de Corona periode mogelijk van invloed kan zijn.

Meer weten of een offerte opvragen?

Heeft u een complex verzuimdossier of wilt u meer weten?
Bel ons op 085 040 6070 of mail naar info@icara.nl.

U kunt ook direct een offerte opvragen via onderstaand formulier. Binnen 2 werkdagen ontvangt u de offerte.

Vraag een offerte op Doe een aanmeldingPost Covid-19 expertise