De nascholing ‘Slaapstoornis’ geeft meer inzicht in diverse slaapstoornissen zoals chronische insomnia, ademhaling-gerelateerde aandoeningen zoals OSAS, het obstructieve slaapapneu syndroom en (minder vaak voorkomend) een circadiaanse ritmiek stoornis, zoals narcolepsie, een bewegingsstoornis gerelateerd aan de slaap of een parasomnie.

Interesse in deze nascholingsmiddag? Dan horen wij dat graag en sturen wij u een bericht zodra de datum bekend is. U kunt contact met ons opnemen via 024 3333 007 of aanmeldingen@icara.nl.

Werknemers met chronische aandoeningen waarbij de klachten voor een groot gedeelte bepaald worden door gedragsmatige aspecten verzuimen vaak langer en frequenter. Vaak worden
deze mensen als gevolg van deze klachten steeds inactiever, zowel in werk als op sociaal gebied.

Wil je meer weten over het toepassen van tijdcontingente re- integratie in de praktijk? Meld je dan aan voor onze workshop meld je dan aan voor onze workshop met veel ruimte voor praktijkvoorbeelden via 024 3333 007 of aanmeldingen@icara.nl

Op donderdag 11 januari organiseert ICARA in samenwerking met orthopedisch chirurgen dr. H. Graat en dr. W. Metsaars een nascholing Orthopedie.

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan deze nascholingsmiddag voor bedrijfs- en verzekeringsartsen, waarvoor 3 accreditatiepunten zijn toegekend.

Programma

  • Voet en enkelaandoeningen en behandelmogelijkheden
  • Lage rugklachten en chirurgische interventies
  • Pijnmanagementprogramma’s

Wilt u deelnemen aan deze nascholingsmiddag? Dan ontvangen we uw aanmelding graag via aanmeldingen@icara.nl

 

Op 14 november vindt het NVvA en AKC najaarscongres plaats bij Philharmonie in Haarlem. Het onderwerp van dit congres is: Maakbaarheid van langer doorwerken.

Als we langer doorwerken moet het werk veranderen. Hoe gaan we dat doen? Wat zijn de gevolgen voor werkende en werkgever? Tijdens drie plenaire blokken wordt vanuit het perspectief van drie leeftijdscategorieën de uitdaging van langer doorwerken belicht. Medewerkers van ICARA zijn ook aanwezig en informeren u graag wat de verschillende diensten voor u kunnen betekenen.

Op donderdag 8 en vrijdag 9 juni is ICARA weer present bij het NVAB-jaarcongres. Gedurende twee dagen zullen diverse sessies, workshops en sprekers de revue passeren.
Het congres staat dit jaar in het teken van ‘De bedrijfsarts, kompas naar de toekomst!’ Dit thema komt op verschillende manieren aan bod. Heeft u interesse in onze dienstverlening maar bent u niet in de gelegenheid ons tijdens de BG dagen te ontmoeten, neem dan contact op. We informeren u graag over de mogelijkheden.

Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. Het voorstel is als hamerstuk afgedaan.

De gewijzigde Arbowet bevat een aantal wijzigingen die een wettelijk kader bieden voor verbetering van de arbodienstverlening. Daaronder vallen onder meer:

  • minimumeisen voor het basiscontract met de arbodienstverlener;
  • versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners;
  • verduidelijking adviserende rol van de bedrijfsarts;
  • werknemers krijgen vrije toegang tot de bedrijfsarts en recht op een second opinion.

Werknemers met chronische aandoeningen waarbij de klachten voor een groot gedeelte bepaald worden door gedragsmatige aspecten verzuimen vaak langer en frequenter. Vaak worden deze mensen als gevolg van deze klachten steeds inactiever, zowel in werk als op sociaal gebied.

De klachten staan vaak niet in relatie tot de medische aandoening of de klachten zijn onvoldoende medisch geobjectiveerd. In de meeste gevallen staat het verzuim niet in relatie tot de ernst van de aandoening. Pijngestuurde re-integratie leidt in deze gevallen dan ook niet tot een duurzaam resultaat. Tijdcontingente re-integratie daarentegen activeert en draagt bij tot vermindering van klachten. Re-integratie is dan een voorwaarde voor herstel en niet andersom.

Predisponerende en onderhoudende factoren

Er kunnen duidelijke factoren aangewezen worden waardoor iemand gevoeliger is voor het krijgen en voortduren van gezondheidsklachten. Dit kunnen bepaalde persoonskenmerken zijn (bijvoorbeeld neuroticisme, perfectionisme, vermijdend) maar ook lichamelijke inactiviteit, slechtere conditie en de verwachtingen die iemand heeft ten aanzien van de duur van de klachten. Vanuit deze klachten ontstaat een bepaald ziektegedrag.

Dit gedrag gebruiken mensen om te “bewijzen” dat zij daadwerkelijk een aandoening hebben. De betekenis die een werknemer geeft aan de symptomen is van grote invloed op het ziektegedrag. Een veelvoorkomend verschijnsel is de angst voor (weefsel) schade. Hierdoor gaat men rustiger aan doen waardoor de klachten juist verder toenemen. Door begeleiding in de curatieve sector wordt dit “rust” gedrag vaak bevestigd en worden de klachten veelal gesomatiseerd.

Maar ook minder voor de hand liggende factoren zoals een lopende letselschadezaak of problemen met de leidinggevende of collega’s hebben effect op de symptomen en het ziektegedrag. Re-integratie kan beter gestuurd worden indien men invloed kan uitoefenen op de onderhoudende factoren van dit gedrag. Analyse van de onderhoudende factoren is dus van essentieel belang. Daarnaast is het van belang dat een werknemer goede uitleg krijgt over de aard van de aandoening en het belang van fysieke activiteit om te te komen tot herstel. Het belang van diagnostiek en inventarisatie van de invloed van onderhoudende factoren zoals psychosociale problematiek is duidelijk!

Wil je meer weten over het toepassen van tijdcontingente re-integratie in de praktijk? Meld je dan aan voor onze workshop met veel ruimte voor praktijkvoorbeelden.

Wij bieden werkgevers duidelijkheid in wat een werknemer nog wel en niet kan. Kostenreductie, omdat lang wachten op een verwijzing of aanvullend onderzoek niet meer nodig is. Minder kans op een sanctie omdat duidelijk wordt welke stappen gezet moeten worden.

 

Wat wij voor u kunnen betekenen, leest u hier

Duidelijkheid over ziekte, arbeidsongeschiktheid en duurzame inzetbaarheid