Locatie Nijmegen/Groesbeek

24 – 32 uur per week

Als Arbeidsdeskundige/Casemanager bij ICARA ben je het aanspreekpunt voor de klant en ben je verantwoordelijk voor het proces van lopende trajecten. Je creëert en onderhoudt een persoonlijke relatie met onze klanten (werkgevers en werknemers) en bent hun link naar de organisatie. Je werkt nauw samen binnen een multidisciplinair team van verzekeringsartsen, medisch specialisten en arbeidsdeskundigen.

In deze uitdagende functie

  • Ben je verantwoordelijk voor het arbeidsdeskundige deel van onze eindrapportages.
  • Inventariseer je de belasting in de werkzaamheden van de bij ICARA aangemelde werknemers.
  • Neem je actief deel aan het multidisciplinair overleg.
  • Lever je inhoudelijke nazorg waarbij je de werkgever kunt adviseren over het vervolg.
  • Voer je arbeidsdeskundige onderzoeken uit op locaties van de klant.
  • Ben je sparringpartner voor werkgevers met complexe verzuimdossiers.

Lees meer….

Dinsdag 23 mei 2017 stond vanaf half 1 de koffie klaar en de deur open voor de verzekerings- en bedrijfsartsen die zich hadden opgegeven voor nascholing ‘Slaapstoornis’.

De met zorg samengestelde inhoud van de nascholing werd met enthousiasme gepresenteerd door somnologen T. Tacke en J. Vis. De inhoud was afgestemd op de praktijk en werd als zeer leerzaam en interessant beoordeeld door de aanwezigen.

In het najaar wordt de nascholing ‘Slaapproblemen en slaapstoornissen’ (4 accreditatiepunten) wegens succes herhaald. Voorinschrijving is mogelijk via aanmeldingen@icara.nl. U ontvangt dan een bericht zodra de definitieve datum bekend is.

Op donderdag 8 en vrijdag 9 juni is ICARA weer present bij het NVAB-jaarcongres. Gedurende twee dagen zullen diverse sessies, workshops en sprekers de revue passeren.
Het congres staat dit jaar in het teken van ‘De bedrijfsarts, kompas naar de toekomst!’ Dit thema komt op verschillende manieren aan bod. Heeft u interesse in onze dienstverlening maar bent u niet in de gelegenheid ons tijdens de BG dagen te ontmoeten, neem dan contact op. We informeren u graag over de mogelijkheden.

Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. Het voorstel is als hamerstuk afgedaan.

De gewijzigde Arbowet bevat een aantal wijzigingen die een wettelijk kader bieden voor verbetering van de arbodienstverlening. Daaronder vallen onder meer:

  • minimumeisen voor het basiscontract met de arbodienstverlener;
  • versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners;
  • verduidelijking adviserende rol van de bedrijfsarts;
  • werknemers krijgen vrije toegang tot de bedrijfsarts en recht op een second opinion.

Werknemers met chronische aandoeningen waarbij de klachten voor een groot gedeelte bepaald worden door gedragsmatige aspecten verzuimen vaak langer en frequenter. Vaak worden deze mensen als gevolg van deze klachten steeds inactiever, zowel in werk als op sociaal gebied.

De klachten staan vaak niet in relatie tot de medische aandoening of de klachten zijn onvoldoende medisch geobjectiveerd. In de meeste gevallen staat het verzuim niet in relatie tot de ernst van de aandoening. Pijngestuurde re-integratie leidt in deze gevallen dan ook niet tot een duurzaam resultaat. Tijdcontingente re-integratie daarentegen activeert en draagt bij tot vermindering van klachten. Re-integratie is dan een voorwaarde voor herstel en niet andersom.

Predisponerende en onderhoudende factoren

Er kunnen duidelijke factoren aangewezen worden waardoor iemand gevoeliger is voor het krijgen en voortduren van gezondheidsklachten. Dit kunnen bepaalde persoonskenmerken zijn (bijvoorbeeld neuroticisme, perfectionisme, vermijdend) maar ook lichamelijke inactiviteit, slechtere conditie en de verwachtingen die iemand heeft ten aanzien van de duur van de klachten. Vanuit deze klachten ontstaat een bepaald ziektegedrag.

Dit gedrag gebruiken mensen om te “bewijzen” dat zij daadwerkelijk een aandoening hebben. De betekenis die een werknemer geeft aan de symptomen is van grote invloed op het ziektegedrag. Een veelvoorkomend verschijnsel is de angst voor (weefsel) schade. Hierdoor gaat men rustiger aan doen waardoor de klachten juist verder toenemen. Door begeleiding in de curatieve sector wordt dit “rust” gedrag vaak bevestigd en worden de klachten veelal gesomatiseerd.

Maar ook minder voor de hand liggende factoren zoals een lopende letselschadezaak of problemen met de leidinggevende of collega’s hebben effect op de symptomen en het ziektegedrag. Re-integratie kan beter gestuurd worden indien men invloed kan uitoefenen op de onderhoudende factoren van dit gedrag. Analyse van de onderhoudende factoren is dus van essentieel belang. Daarnaast is het van belang dat een werknemer goede uitleg krijgt over de aard van de aandoening en het belang van fysieke activiteit om te te komen tot herstel. Het belang van diagnostiek en inventarisatie van de invloed van onderhoudende factoren zoals psychosociale problematiek is duidelijk!

Wil je meer weten over het toepassen van tijdcontingente re-integratie in de praktijk? Meld je dan aan voor onze workshop met veel ruimte voor praktijkvoorbeelden.

Wij bieden werkgevers duidelijkheid in wat een werknemer nog wel en niet kan. Kostenreductie, omdat lang wachten op een verwijzing of aanvullend onderzoek niet meer nodig is. Minder kans op een sanctie omdat duidelijk wordt welke stappen gezet moeten worden.

 

Wat wij voor u kunnen betekenen, leest u hier

Vanaf 1 januari 2017 is ICARA bereikbaar via een nieuw telefoonnummer. Wij zijn gevestigd in Groesbeek, Amsterdam, Woerden en Alkmaar en bereikbaar via telefoonnummer 024 3333 007. Deze wijziging is het gevolg van organisatorische veranderingen rond onze landelijke dienstverlening.

U heeft bij ons één aanspreekpunt waarbij er wordt ingezet op een langdurige, goede relatie. Zo kunt terecht voor een breed spectrum aan medische expertises, arbeidsdeskundig advies en diverse medische onderzoeken, zoals een volledig en onafhankelijk belastbaarheidsonderzoek of neuropsychologisch onderzoek. Via het hoofdkantoor in Groesbeek heeft u toegang tot de diensten van de verschillende vestigingen in Nederland.

We informeren u graag persoonlijk over de medische dienstverlening op maat, of lees hier meer over onze diensten.

ICARA Hoofdkantoor
Nijmeegsebaan 29
6561 KE Groesbeek
024 3333 007
info@icara.nl

Vestiging Amsterdam
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

Vestiging Woerden
Polanerbaan 2
3447 GN Woerden

Vestiging Alkmaar
Wilhelminalaan 12
1815 JD Alkmaar

Op een kwart van de werkplekken heerst een ongezond werkklimaat. In veel van deze gevallen is er zelfs sprake van een gezondheidsrisico door o.a. een te hoog CO2-gehalte. Deze conclusie wordt getrokken in een onderzoek uitgevoerd door De Vereniging Schoonmaak Research (VSR) naar het binnenklimaat in veertig kantoorpanden.

Een van de opvallendste uitkomsten van het onderzoek is dat in slechts de helft van de onderzochte gevallen het CO2-niveau onder de gewenste norm van maximaal 800 PPM valt. Maar liefst 20% van alle werkplekken heeft te maken met zeer slechte omstandigheden; meer dan 1200 PPM CO2. Dit toont aan dat er in die gevallen slecht geventileerd wordt.

Het CO2-gehalte wordt uitgedrukt in PPM (Parts Per Million). In een goed geventileerde ruimte zal een niveau van <800 PPM gemeten worden. Als bovengrens stelt de GGD een niveau van <1200 PPM. Vooral in ruimten waar veel mensen samenkomen, zoals kantoren, scholen, kinderdagverblijven en verzorgingscentra is het belangrijk dat er goed geventileerd wordt. Een andere indicator voor het binnenklimaat zijn de gevonden aantallen aanwezige schadelijke bacteriën en schimmels. Bij bijna 40% van de gevallen waren die te hoog. Bij nog meer werkplekken werd geconstateerd dat de fijnstofconcentratie als matig of slecht beoordeeld moest worden.

Temperatuur

De onderzochte werkplekken waren over het algemeen goed op temperatuur; tussen de 20 en 24 C. Zorgelijker was het gesteld met de luchtvochtigheid. In driekwart van de gevallen lag die aanzienlijk onder de norm van 40 tot 50 procent.

Ziekteverzuim

Een te hoog CO2 gehalte, teveel fijnstof en te hoge microbiologische waarden, in combinatie met een te lage luchtvochtigheid kunnen een gebrek aan concentratie, hoofdpijn en vermoeidheid veroorzaken. Soms zal het leiden tot onnodig ziekteverzuim.

Meer info vindt u hier…

Duidelijkheid over ziekte, arbeidsongeschiktheid en duurzame inzetbaarheid