ICARA-banner02400pxv01a
ICARA-banner03400pxv01a
ICARA-banner04400pxv01a
ICARA-banner05400pxv01a
ICARA-banner06400pxv01a
ICARA-banner07400pxv01a

Nieuws

Toenmalig minister-president Lubbers had in 1990 dit harde oordeel over de onbeheersbaar lijkende arbeidsongeschiktheid in Nederland. Talloze drastische maatregelen volgden, met een sluitstuk per 2006. Toen ging de WIA werken, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Re-integratie na bijvoorbeeld een burn-out of hersenletsel is mogelijk, maar heeft veel voeten in de aarde. Laten we vooropstellen dat problemen aan het brein heel anders herstellen dan bijvoorbeeld een gebroken been en ook de reacties van de omgeving zijn totaal anders. Een gebroken been hoef je niet uit te leggen, hooguit hoe je eraan bent gekomen; mensen zien dat je met gips om je been loopt. Een kortsluiting in je hersenen zien mensen niet en zorgt dus voor veel meer onbegrip. Re-integreren na dergelijke problemen vereist dus veel meer uitleg; aan de omgeving maar ook aan de cliënt zelf.

Het medisch tuchtrecht is voortdurend in discussie. Onder meer omdat de professionals zelf deelnemen in de tuchtcolleges. Ook al worden die voorgezeten door een niet-medicus, meestal een jurist die ook rechter is. Vier op de tien mensen in Nederland vindt dat de colleges de beroepsbeoefenaren de hand boven het hoofd houden. Het geheel lijkt een beetje 19e eeuws.

De geaccrediteerde nascholing ‘Slaapstoornis’ voor bedrijfs- en verzekeringsartsen geeft meer inzicht in diverse slaapstoornissen zoals chronische insomnia, ademhaling-gerelateerde aandoeningen zoals OSAS, het obstructieve slaapapneu syndroom en (minder vaak voorkomend) een circadiaanse ritmiek stoornis, zoals narcolepsie, een bewegingsstoornis gerelateerd aan de slaap of een parasomnie.

“Doordat ze langer doorwerken, worden steeds meer ouderen langdurig ziek”

Die krantenkop is zwaar aangezet, maar er is reden voor zorg.

Werknemers met chronische aandoeningen waarbij de klachten voor een groot gedeelte bepaald worden door gedragsmatige aspecten verzuimen vaak langer en frequenter. Vaak worden deze mensen als gevolg van deze klachten steeds inactiever, zowel in werk als op sociaal gebied.

Meer weten of een offerte opvragen?

Heeft u een complex verzuimdossier of wilt u meer weten?
Bel ons op 085 040 6070 of mail naar info@icara.nl.

U kunt ook direct een offerte opvragen via onderstaand formulier. Binnen 2 werkdagen ontvangt u de offerte.

Vraag een offerte op Doe een aanmeldingPost Covid-19 expertise