ICARA is een onafhankelijke, gecertificeerde organisatie die op het gebied van de arbeidsrelevante medische expertise zich richt op duurzame inzetbaarheid. ICARA doet dit met behulp van gespecialiseerde medisch specialisten, verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, adviseurs duurzame inzetbaarheid en jarenlange ervaring op het gebied van de medische expertise en arbeidsdeskundig advies.

Wat kan de medische expertise van ICARA voor u betekenen?

U kunt als verwijzer bij ICARA terecht voor een breed spectrum aan medisch advies, arbeidsdeskundig advies en diverse medische onderzoeken, zoals een volledig en onafhankelijk belastbaarheidsonderzoek of neuropsychologisch onderzoek. Lees op deze pagina meer over de medische dienstverlening op maat van ICARA.

  • Dossierscreening: Middels het inzetten van een screening kunt u laten vaststellen of het inzetten van een expertise zinvol is, welke medische expertise of belastbaarheidsonderzoek antwoord geeft op de vraagstelling en, indien van toepassing, of het inzetten van een bezwaar kans van slagen heeft.
  • Belastbaarheidsonderzoek: ICARA biedt een volledig, betrouwbaar en onafhankelijk belastbaarheidsonderzoek gebaseerd op medisch specialistisch onderzoek. De medische informatie wordt door een verzekeringsarts vertaald in een belastbaarheidsadvies.
  • Arbeidsdeskundig advies: Het belastbaarheidsadvies wordt door een geregistreerde arbeidsdeskundige van ICARA vertaald in een concreet en helder re-integratie advies. Het arbeidsdeskundig advies is gericht op de mogelijkheden voor terugkeer in het eigen werk wordt telefonisch toegelicht. Een nabespreking van dit advies met werknemer en werkgever behoort tot de mogelijkheden.
  • Medische onderbouwing voor herbeoordeling WIA/ WGA of bezwaarzaken gebaseerd op informatie van medisch specialisten van ICARA, beoordeling door een geregistreerde verzekeringsarts en een arbeidsdeskundig advies. Door het inzetten van een medische expertise bij ICARA kan de schadelast voor de werkgever afnemen of beperkt blijven.
  • Arbeidsdeskundig onderzoek op locatie van de werkgever: het is mogelijk om de medische expertise uit te breiden met een arbeidsdeskundig onderzoek waarbij alle arbeidsmogelijkheden bij de eigen werkgever onderzocht worden. Dit arbeidsdeskundig onderzoek is gebaseerd op de medische informatie en belastbaarheid vastgesteld door een onafhankelijke verzekeringsarts waardoor een betrouwbaar re-integratie advies gegeven kan worden gericht op duurzame inzetbaarheid.

Duurzame inzetbaarheid is een van ICARA’s speerpunten. Met ICARA’s landelijk netwerk van medisch specialisten, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen bent u verzekerd van een betrouwbaar re-integratie advies gericht op de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers of cliënten!

Meer informatie over onze medisch specialisten, het belastbaarheidsonderzoek en arbeidsdeskundig advies?

Download hier de flyer over onze medische expertise

ICARA heeft tien (niet-medische) indicaties voor doorverwijzing opgesteld die aangeven wanneer het inzetten van een medische expertise (belastbaarheidsonderzoek) effectief is.

 

Wilt u meer weten over ICARA of over de diensten van ICARA, bijvoorbeeld over medisch specialisten, arbeidsdeskundig advies van ICARA? Neem dan hier contact op met ICARA!

Duidelijkheid over ziekte, arbeidsongeschiktheid en duurzame inzetbaarheid