ICARA is een onafhankelijke, gecertificeerde organisatie die op het gebied van de arbeidsrelevante medische expertise zich richt op duurzame inzetbaarheid. ICARA doet dit met behulp van gespecialiseerde medisch specialisten, verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, adviseurs duurzame inzetbaarheid en jarenlange ervaring op het gebied van de medische expertise en arbeidsdeskundig advies.

Wat kan de medische expertise van ICARA voor u betekenen?

U kunt als verwijzer bij ICARA terecht voor een breed spectrum aan medisch advies, arbeidsdeskundig advies en diverse medische onderzoeken, zoals een volledig en onafhankelijk belastbaarheidsonderzoek of neuropsychologisch onderzoek. Lees op deze pagina meer over de medische dienstverlening op maat van ICARA.

  • Inzetbaarheidsanalyse
  • Dossierscreening
  • Belastbaarheidsonderzoek
  • Arbeidsdeskundigadvies
  • Medische onderbouwing voor herbeoordeling WIA/ WGA of bezwaarzaken gebaseerd op informatie van medisch specialisten van ICARA

Duurzame inzetbaarheid is een van ICARA’s speerpunten. Met ICARA’s landelijk netwerk van medisch specialisten, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen bent u verzekerd van een betrouwbaar re-integratie advies gericht op de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers of cliënten!

Meer informatie over onze medisch specialisten, het belastbaarheidsonderzoek en arbeidsdeskundig advies?

ICARA heeft tien (niet-medische) indicaties voor doorverwijzing opgesteld die aangeven wanneer het inzetten van een medische expertise (belastbaarheidsonderzoek) effectief is.

 

Wilt u meer weten over ICARA of over de diensten van ICARA, bijvoorbeeld over medisch specialisten, arbeidsdeskundig advies van ICARA? Neem dan hier contact op met ICARA!

Duidelijkheid over ziekte, arbeidsongeschiktheid en duurzame inzetbaarheid