Medisch verwijzers

Door het inzetten van een arbeidsrelevante medische expertise wordt vastgesteld of de arbeidsongeschiktheid een medisch objectiveerbaar gevolg Is van ziekte. Ook wordt er vastgesteld of er benutbare arbeidsmogelijkheden zijn. Deze beoordeling wordt door zowel een verzekeringsarts als een arbeidsdeskundige gedaan conform de richtlijnen van het UWV. Hiermee kunt u uw beleid verder vormgeven.

Download hier onze algemene ICARA flyer.

Tien redenen om een second opinion uit te laten voeren:

 1. Eenvoudig aanmelden
 2. U houdt de regie
 3. Deskundige specialisten die -landelijk- de second opinions uitvoeren
 4. Korte lijn met de medisch specialist
 5. Binnen vier tot zes weken concrete antwoorden
 6. Online inzicht in voortgang en rapportages
 7. UWV-proof ter voorkoming van sancties
 8. Vergoed door verzuimverzekeraars
 9. Medische gegevens ter complementering van het dossier
 10. Toegevoegde waarde richting uw opdrachtgever

Hoe meldt u een cliënt aan voor een second opinion bij onze specialisten?

 1. Offerte aanvragen
 2. Inlogcode opvragen (eenmalig)
 3. Inloggen MijnICARA

Onze specialisten staan klaar om ook voor u een second opinion uit te voeren. Binnen vier tot zes weken heeft u een compleet belastbaarheids- en re-integratieadvies. Dit advies gebaseerd op de medisch geobjectiveerde uitkomsten van de door de specialist uitgevoerde second opinion inclusief arbeidsdeskundige visie.

Wilt u meer weten over dediensten van ICARA?

Neem contact op

Stuur mij vrijblijvend een offerte voor
een expertise op maat

Offerte aanvragen