De kwaliteit van ICARA’s dienstverlening staat hoog in het vaandel. Na elke medische interventie wordt door middel van een online enquête onze dienstverlening geëvalueerd. Niet alleen wordt inhoudelijk de medische interventie beoordeeld, maar ook andere factoren die de tevredenheid beïnvloeden. Daarnaast stellen wij op deze manier de effectiviteit van de medische interventies bij ICARA vast. Uit onze enquêtes blijkt dat ruim 90% de kwaliteit, snelheid en klantvriendelijkheid van ICARA’s dienstverlening als voldoende tot uitstekend beoordeelt.

Het inzetten van een arbeidsgerelateerd medisch adviestraject bij ICARA levert resultaat op. Dit blijkt ook uit het in juli 2015 afgeronde onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW door Celsus/Radboud Umc naar arbeidsgerelateerde medische adviestrajecten bij problematisch verzuim. Dit onderzoek is uitgevoerd om meer zicht te krijgen op de effecten van dit type interventie ten aanzien van de terugkeer naar werk, zorgconsumptie en zorgkosten. Uit het onderzoek blijkt dat een arbeidsgerelateerd medisch adviestraject duidelijkheid biedt bij problematisch verzuim, om de volgende redenen:

Beter behandeltraject

Op de eerste plaats kan blijken dat inzet van een expertise kan leiden tot een meer passend medisch behandeltraject. Ook blijkt uit het onderzoek dat het zorggebruik verandert naar aanleiding van het adviestraject.

Duurzame inzetbaarheid door duidelijkheid in arbeidsmogelijkheden

Ten tweede komt er meer duidelijkheid over de aard van de beperkingen en over de mogelijkheden die de werknemer nog heeft om arbeid te verrichten. In deze gevallen leidt het adviestraject niet tot snellere re-integratie, maar wordt in een vroeg stadium duidelijkheid gegeven over de inrichting van het re-integratietraject met als doel de duurzame inzetbaarheid van een werknemer en voorkomen van problematisch verzuim.

Toename van loonwaarde

In ruim twee derde van de gevallen blijkt uit expertises dat arbeid met een loonwaarde in principe mogelijk is. Toch blijkt in minder van de helft van de gevallen dat werknemers geheel of gedeeltelijk aan het werk zijn.

De adviestrajecten stellen objectief vast wat een werknemer aan benutbare arbeidsmogelijkheden heeft. Motivatie of invloed van psychosociale factoren spelen vaak een rol bij problematisch verzuim en stagnerende re-integratie. Maar dit wordt pas duidelijk nadat de beperkingen medisch zijn geobjectiveerd.

Minder zorgkosten

Tot slot blijkt uit het onderzoek dat werknemers, die in een vroeg stadium worden aangemeld worden voor een expertise, minder zorgkosten maken dan werknemers die in een later stadium worden aangemeld. Op deze wijze kan problematisch verzuim worden voorkomen.

Een medische expertise van ICARA, gecombineerd met een behandel– en belastbaarheidsadvies, heeft zich effectief bewezen. Niet alleen in de behandeling van gezondheidsklachten, maar ook – en vooral – om belastbaarheid ten behoeve van arbeidsparticipatie te vergroten, problematisch verzuim te voorkomen en mogelijkheden voor loonvormende arbeid te benutten.

Wilt u meer weten over ICARA of over de diensten van ICARA, bijvoorbeeld over de resultaten van ICARA’s medische interventies? Neem dan hier contact op met ICARA of download onze flyer.

Duidelijkheid over ziekte, arbeidsongeschiktheid en duurzame inzetbaarheid