Wilt u een second opinion aanvragen voor het beoordelen van arbeidsongeschiktheid? Arbeidsongeschiktheid wordt veelal veroorzaakt door fysieke chronische klachten en/of psychische klachten. Door de inzet van een medische expertise wordt er door ICARA vastgesteld of de arbeidsongeschiktheid een gevolg is van fysieke chronische klachten en/of psychische klachten. Ook wordt de invloed van psychosociale factoren in kaart gebracht. De belangrijkste doelstelling van ICARA is het terugdringen van arbeidsongeschiktheid om te komen tot duurzame inzetbaarheid. Daarbij worden de benutbare arbeidsmogelijkheden vastgesteld.

Second opinion aanvragen? Tien redenen om deze bij ICARA aan te vragen:

  1. Een second opinion aanvragen kan eenvoudig via de website van ICARA.
  2. U als werkgever of verwijzer houdt de regie.
  3. De second opinion wordt uitgevoerd door deskundige medisch specialisten met een landelijke dekking.
  4. Snel opvragen van medische gegevens en inzetten van aanvullend onderzoek indien nodig.
  5. Binnen vier weken heeft u uitgebreide rapportage met diagnose en antwoord op uw vraagstelling.
  6. Online inzicht in de voortgang en rapportages van de second opinion.
  7. Second opinion conform de richtlijnen van het UWV ter voorkoming van sancties.
  8. De second opinion wordt in veel gevallen vergoed door verzuimverzekeraars.
  9. Medische gegevens als waardevolle aanvulling op uw dossier en een niet- medische rapportage voor werkgever of re-integratie specialist
  10. Toegevoegde waarde voor u als opdrachtgever richting alle betrokkenen

Neem contact met ICARA op voor een onafhankelijke second opinion

Onze medisch specialisten staan klaar om u te voorzien van een onafhankelijke second opinion. Binnen vier tot zes weken heeft u een compleet belastbaarheidsadvies en re-integratieadvies. Dit advies is gebaseerd op de medische diagnose, uitgevoerd door de medisch specialist tijdens de second opinion, inclusief het belastbaarheidsadvies opgesteld door de verzekeringsarts en onze arbeidsdeskundige visie.

Wilt u meer weten over ICARA of over de diensten van ICARA, bijvoorbeeld over second opinion? Neem dan hier contact op met ICARA!

Duidelijkheid over ziekte, arbeidsongeschiktheid en duurzame inzetbaarheid