De meeste verzuimverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk ICARA’s dienstverlening, zoalsAchmea, De Amersfoortse, Ohra, Nationale Nederlanden en Menzis. Vraag naar de voorwaarden voor de vergoeding van ICARA’s medisch onderzoek bij uw verzekeraar of neem contact met ICARA op voor nadere informatie en advies op maat.

Aanvullend medisch onderzoek

In sommige gevallen is aanvullend medisch onderzoek noodzakelijk, zoals bijvoorbeeld een MRI of CT scan, bovenop het oorspronkelijke medisch onderzoek. Voor regulier aanvullend medisch onderzoek wordt een vast bedrag alleen in rekening gebracht indien het een first opinion betreft. Het eigen risico van de werknemer wordt niet aangesproken. Het medisch onderzoek en het aanvullende onderzoek vallen buiten de ziektekostenverzekering.

Uw investering als werkgever wordt overzichtelijk in de offerte vermeld, maar deze investering wordt nagenoeg altijd terugverdiend. Door het tijdig inzetten van de onafhankelijke medisch specialisten van ICARAwordt immers duidelijk wat de belastbaarheid van de medewerker is, of er arbeidsmogelijkheden zijn én op welke wijze de belastbaarheid verbeterd zou kunnen worden. ICARA’s medische interventies kunnen dus een loonsanctie voorkomen!

Wilt u meer weten over ICARA of over de diensten van ICARA, bijvoorbeeld over de vergoeding van uw medisch onderzoek? Neem dan hier contact op met ICARA!

Duidelijkheid over ziekte, arbeidsongeschiktheid en duurzame inzetbaarheid