ICARA kan in het kader van een WGA / WIA situatie een objectieve en onafhankelijke expertise opstellen over het nut en over de noodzaak van een herbeoordeling door het UWV. Is uw werknemer voor een langere tijd arbeidsongeschikt, dan ontvangt uw werknemer een WIA uitkering. Een WIA uitkering ontvangt uw medewerker als uw medewerker na twee jaar minder, of zelfs niet meer kan werken. WIA is een afkorting van Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen en is onderverdeeld in een tweetal uitkeringen: een WGA uitkering en een IVA uitkering. ICARA biedt u professionele medische ondersteuning en ervaren geregistreerde verzekeringsartsen bij de herbeoordeling van een WIA uitkering of WGA uitkering.

De WGA uitkering

WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Is uw medewerker na twee jaar (of 104 weken) gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Een werknemer komt dan in aanmerking voor een WIA beoordeling. Een werknemer komt in aanmerking voor een WGA uitkering wanneer:

  • deze tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt is;
  • deze tussen 80% en 100% arbeidsongeschikt is, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt.

Wanneer uw medewerker tussen de 80% en de 100% duurzaam arbeidsongeschikt is verklaard, dan komt uw werknemer in aanmerking voor een IVA uitkering. De IVA uitkering verzekert de werknemer van een doorlopende uitkering, totdat deze de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Wilt u meer weten over ICARA of over de diensten van ICARA, bijvoorbeeld over WGA herbeoordeling of WIA herbeoordeling? Neem dan hier contact op met ICARA!

Duidelijkheid over ziekte, arbeidsongeschiktheid en duurzame inzetbaarheid