Medisch Verwijzer

+

Werkgever, Verzekeraar of re-integratiespecialist

+

Cliënt

+

Medisch Verwijzer

 

 “Voor professionele adviezen waar ik mijn vervolgbeleid met gerust hart op kan baseren”

Medisch Verwijzer

+

Werkgever, Verzekeraar of re-integratiespecialist

 

“Ideaal om zelf de regie te houden door snel te weten wat iemand nog wel kan”

Werkgever, Verzekeraar of re-integratiespecialist

+

Cliënt

 

“Gelukkig dat topspecialisten mij snel duidelijkheid kunnen geven”

Cliënt

+

Duidelijkheid over ziekte, arbeidsongeschiktheid en duurzame inzetbaarheid

Snel, onafhankelijk en verhelderend advies bij complex verzuim door middel van betrouwbare medische second opinion, inclusief arbeidsdeskundige visie.

ICARA voert arbeidsrelevante medische expertises uit in het kader van re-integratie (Wet Verbetering Poortwachter) of arbeidsongeschiktheid (WIA/WGA). U kunt door ICARA een (medische) expertise onderzoek laten uitvoeren als eerste onderzoek of als second opinion.

ICARA: Snel. Onafhankelijk. Verhelderend.

ICARA biedt duidelijkheid over ziekte en arbeidsongeschiktheid en geeft richting aan de juiste oplossing om te komen tot duurzame inzetbaarheid. Als medisch expertise centrum voor arbeid en gezondheid wordt ICARA ingezet voor alle vraagstukken op het gebied van gezondheidsklachten. en samenhangende beperkingen voor arbeid, de psychosociale factoren die invloed hebben op de belastbaarheid en de wijze waarop de re-integratie verder kan worden ingevuld.

ICARA

Vragen? Maak gebruik van tien jaar ervaring van ICARA +

Voorbeelden van aangevraagde medische expertises

Voorbeeld 1
Een werknemer heeft zich ziek gemeld met fysieke klachten. Er is daarnaast ook sprake van disfunctioneren en een belastende thuissituatie. Om langdurig verzuim te voorkomen is het van belang om in een vroeg stadium alle factoren in kaart te brengen die een rol spelen bij het verzuim. Op deze manier kan de juiste interventie ingezet worden en tevens vastgesteld worden of er sprake is van arbeidsongeschiktheid of niet.

Voorbeeld 2
Een werknemer heeft chronische fysieke klachten waar hij regelmatig voor verzuimt. Daarnaast is er sprake van overgewicht wat de belastbaarheid van de medewerker negatief beïnvloedt. Het is onduidelijk of werknemer het eigen werk zonder frequente uitval in de toekomst kan volhouden en of werknemer gemotiveerd is om zelf zijn gezondheid te beïnvloeden.

Voorbeeld 3
Een medewerker heeft langdurige whiplashklachten maar is vooralsnog alleen door de huisarts behandeld. De medewerker heeft wel op eigen initiatief een therapie gevolgd maar zonder het gewenste effect. Er is sprake van stagnerend herstel maar ook onduidelijk wat de feitelijke belastbaarheid is.

Download flyer

Lees hier meer over de juiste medische expertise

Op welk moment levert een medische expertise de meeste toegevoegde waarde?

Zolang de oorzaak van verzuim niet duidelijk is, tasten u en de medewerker in het duister. U kunt geen onderbouwde effectieve re-integratiemaatregelen nemen en voldoet niet aan de verplichting in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Voor de medewerker is onduidelijk welke behandeling het beste aansluit voor zijn/haar specifieke situatie. Voor al deze gevallen geldt: hoe eerder u ICARA inschakelt, hoe groter de toegevoegde waarde.

 

Wanneer schakel ik ICARA in?

ICARA voert arbeidsrelevante medische expertises uit in het kader van re-integratie (Wet Verbetering Poortwachter) of arbeidsongeschiktheid (WIA/WGA). U kunt door ons een expertise onderzoek laten uitvoeren als eerste onderzoek of als second opinion.

We hebben tien indicaties voor doorverwijzing opgesteld. Deze indicatoren zijn niet-medisch en daarmee ook goed te gebruiken zonder kennis van de medische situatie.

Download hier onze flyer over 10 indicaties

Binnen vier weken heeft u een onafhankelijk belastbaarheid- en reintegratieadvies, opgesteld door (medische) specialisten inclusief arbeidsdeskundige visie.

Lees meer over onze dienstverlening

Lees meer over onze resultaten

Wat kost een medische expertise van ICARA en wordt dit vergoed?

De investering is gemakkelijk en snel te bepalen door een offerte op te vragen.

De meeste verzuimverzekeraars vergoeden (deels) onze dienstverlening zoals Zilverkruis Achmea, De Amersfoortse, Nationale Nederlanden en Menzis. U kunt het beste bij uw verzuimverzekeraar navragen wat voor u van toepassing is.

Lees meer over vergoedingen

Lees meer over onze resultaten

Wat is het verschil met andere partijen die zich richten op medische expertises?

Er zijn diverse partijen in de markt die zich richten op het uitvoeren van een medische expertise. Naar onze mening is onze dienstverlening echter uniek. Dit zijn kernwoorden welke onze dienstverlening karakteriseren: kwaliteit, snel, betrouwbaar, landelijke dekking van medische specialisten en verzekeringsartsen, de vertaalslag naar arbeid, afstemming met werkgever en verwijzer, meer dan 10 jaar ervaring, onafhankelijk, concrete en verhelderende eindrapportages binnen 4 tot 6 weken.

Lees meer over onze dienstverlening

Overige vragen?

Tevreden opdrachtgevers over de ICARA dienstverlening