Medisch Verwijzer

+

Werkgever, Verzekeraar of re-integratiespecialist

+

Cliënt

+

Medisch Verwijzer

 

 “Voor professionele adviezen waar ik mijn vervolgbeleid met gerust hart op kan baseren”

Medisch Verwijzer

+

Werkgever, Verzekeraar of re-integratiespecialist

 

“Ideaal om zelf de regie te houden door snel te weten wat iemand nog wel kan”

Werkgever, Verzekeraar of re-integratiespecialist

+

Cliënt

 

“Gelukkig dat topspecialisten mij snel duidelijkheid kunnen geven”

Cliënt

+

Duidelijkheid over ziekte, arbeidsongeschiktheid en duurzame inzetbaarheid

Vragen? Staat het antwoord er niet bij? Bel ons. +

Voorbeelden van aangevraagde medische expertises

Voorbeeld 1
Een werknemer heeft zich ziek gemeld met fysieke klachten. Er is daarnaast ook sprake van disfunctioneren en een belastende thuissituatie. Om langdurig verzuim te voorkomen is het van belang om in een vroeg stadium alle factoren in kaart te brengen die een rol spelen bij het verzuim. Op deze manier kan de juiste interventie ingezet worden en tevens vastgesteld worden of er sprake is van arbeidsongeschiktheid of niet.

Voorbeeld 2
Een werknemer heeft chronische fysieke klachten waar hij regelmatig voor verzuimt. Daarnaast is er sprake van overgewicht wat de belastbaarheid van de medewerker negatief beïnvloedt. Het is onduidelijk of werknemer het eigen werk zonder frequente uitval in de toekomst kan volhouden en of werknemer gemotiveerd is om zelf zijn gezondheid te beïnvloeden.

Voorbeeld 3
Een medewerker heeft langdurige whiplashklachten maar is vooralsnog alleen door de huisarts behandeld. De medewerker heeft wel op eigen initiatief een therapie gevolgd maar zonder het gewenste effect. Er is sprake van stagnerend herstel maar ook onduidelijk wat de feitelijke belastbaarheid is.

Op welk moment levert een medische expertise de meeste toegevoegde waarde?

Zolang de oorzaak van verzuim niet duidelijk is, tasten u en de medewerker in het duister. U kunt geen onderbouwde effectieve re-integratiemaatregelen nemen en voldoet niet aan de verplichting in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Voor de medewerker is onduidelijk welke behandeling het beste aansluit voor zijn/haar specifieke situatie. Voor al deze gevallen geldt: hoe eerder u ICARA inschakelt, hoe groter de toegevoegde waarde.

Wanneer schakel ik ICARA in?

ICARA voert arbeidsrelevante medische expertises uit in het kader van re-integratie (Wet Verbetering Poortwachter) of arbeidsongeschiktheid (WIA/WGA). U kunt door ons een expertise onderzoek laten uitvoeren als eerste onderzoek of als second opinion.

We hebben tien indicaties voor doorverwijzing opgesteld. Deze indicatoren zijn niet-medisch en daarmee ook goed te gebruiken zonder kennis van de medische situatie.

Binnen zes weken heeft u een onafhankelijk belastbaarheid- en reintegratieadvies, opgesteld door (medische) specialisten inclusief arbeidsdeskundige visie.

Lees meer over onze dienstverlening

Lees meer over onze resultaten

Wat kost een medische expertise van ICARA en wordt dit vergoed?

De investering is gemakkelijk en snel te bepalen door een offerte op te vragen.

De meeste verzuimverzekeraars vergoeden (deels) onze dienstverlening zoals Zilverkruis Achmea, De Amersfoortse, Nationale Nederlanden en Menzis. U kunt het beste bij uw verzuimverzekeraar navragen wat voor u van toepassing is.

Lees meer over vergoedingen

Lees meer over onze resultaten

Op welke locaties vinden de medische expertises plaats?

ICARA heeft landelijke dekking van medisch specialisten, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen.

Onze locaties bevinden zich in Nijmegen, Arnhem, Utrecht, Breda, Den Bosch, Amsterdam, Alkmaar, Amersfoort, Den Haag en Deventer.

Wilt u meer weten over de
diensten van ICARA?

Stuur mij vrijblijvend een offerte voor
een expertise op maat

Tevreden opdrachtgevers over de ICARA dienstverlening