s01

Transparant, onafhankelijk, deskundig

Richting en advies naar herstel / werkhervatting

Inzicht in de complexe problematiek

BETROUWBAAR
DUIDELIJK
SNEL
Snel (resp)

Inzicht in de complexe problematiek

SNEL
Duidelijk (resp)

Richting en advies naar herstel / werkhervatting

DUIDELIJK
Betrouwb (resp)

Transparant, onafhankelijk, deskundig

BETROUWBAAR

Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheidsklachten en medische beperkingen van mensen die langdurig ziek en arbeidsongeschikt zijn.


Met onze medische onderzoeken bieden we duidelijkheid over adequate behandelingen belastbaarheid voor arbeid. Bijvoorbeeld indien het herstel en de re-integratie stagneert en er twijfel bestaat over benutbare mogelijkheden of de noodzaak van een behandelinterventie. Maar ook als sprake is van een onduidelijke diagnose/prognose of wanneer er behoefte is aan een second opinion.

Wij worden ingeschakeld voor de aanpak van problematisch ziekteverzuim, voorkomen en bekorten van loonsancties en het onderbouwen van onder andere IVA aanvragen, WGA herboordelingen en bezwaar en beroep zaken. Daarnaast werken wij als gerechtelijk deskundige voor Rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep bij geschillen op het terrein van sociale verzekeringen.

Na aanmelding wordt het traject direct opgestart. Wij hebben geen wachttijd.

Zicht op de oplossing

icoon_-_probleem.png

 • Er is sprake van stagnatie in de re-integratie
 • Er is sprake van complex verzuim of verzuim van > 6 maanden
 • Het medisch beeld is onduidelijk

icoon_-_de_vraag.png

 • Wij overleggen over de juiste vraagstelling
 • Wat is er nodig om antwoord te krijgen op de vraagstelling?

icoon_-_het_traject.png

 • Medisch specialist stelt de diagnose vast
 • Aanvullend onderzoek indien aan de orde
 • Objectieve vaststelling van de belastbaarheid
 • Verdunnen van meningen

icoon_-_resultaat.png

 • Zicht op de oplossing
 • Voorkomen van loonsanctie
 • Advies over de juiste behandeling
 • Duidelijkheid in belastbaarheid en prognose
 • Re-integratie kan verder vorm gegeven worden

Meer weten of een aanmelding doen?

Heeft u een complex verzuimdossier of wilt u meer weten?
Bel ons op 085 040 6070 of mail naar info@icara.nl.

U kunt ook informatie opvragen of direct een aanmelding doen via onderstaand formulier. Ook bij een aamelding ontvangt u altijd binnen 2 werkdagen een offerte. Na akkoord op deze offerte start het traject.

Vraag informatie aanDoe een aanmeldingPost Covid-19 expertise