ICARA-banner02400pxv01a
ICARA-banner03400pxv01a
ICARA-banner04400pxv01a
ICARA-banner05400pxv01a
ICARA-banner06400pxv01a
ICARA-banner07400pxv01a

Indien er nog geen structurele beperkingen vastgesteld kunnen worden, bijvoorbeeld omdat er nog behandelingen lopen, kan er toch een tijdelijk belastbaarheidsadvies gegeven worden waar de verwijzer verder mee kan. Het kan ook zijn dat een behandeling de belastbaarheid wel verbetert maar dat er in het werk belastende aspecten zijn die vermeden moeten worden om uitval in de toekomst te voorkomen. In sommige gevallen kunnen onze samenwerkingspartners op uw verzoek invulling geven aan een behandelingsvoorstel.

Nee, ICARA zorgt niet voor wachtlijstbemiddeling. Als u echter behoefte heeft aan een second opinion en de kosten worden door uw werkgever gedragen dan kunt u zich laten aanmelden en wordt u direct opgeroepen voor de second opinion.

Met de vastgestelde belastbaarheid beoordeelt de arbeidsdeskundige de mogelijkheden voor werkhervatting in het eigen werk. Het advies kan gaan over specifieke werkplekaanpassingen of -voorzieningen, de inhoud van het werk, de wijze van opbouw of over de inspanningen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter die er van werkgever en werknemer verwacht worden om een sanctie van het UWV te voorkomen. Het is mogelijk om dit advies uit te breiden met een werkplekonderzoek indien dit nodig is om de vraagstelling te beantwoorden.

Ja, dat klopt. Er zijn echter grote verschillen in de opzet en de uitkomsten:

  • In plaats van wachttijden is er binnen vier weken een bezoek bij een medisch specialist geweest inclusief een volledig belastbaarheid- en re-integratieadvies.
  • Onze specialisten, arbeidsgeneeskundigen, arbeidsdeskundigen en casemanagers werken samen in een multidisciplinair team om tot de kern van het probleem te komen en richting te geven aan de oplossing.
  • In de rapportage wordt de vertaalslag naar arbeid gemaakt.
  • De inhoud en tijdsduur van het consult.
  • De specialisten richten zich op de belastbaarheid naar aanleiding van de door de verwijzer gestelde onderzoeksvraag.
  • Eventueel benodigd aanvullend onderzoek wordt doorgaans binnen vijf werkdagen uitgevoerd.

ICARA wordt voornamelijk ingezet als second opinion. Een al eerder gemaakte MRI/röntgenfoto en ander relevante documentatie dient door de cliënt zelf verzameld en meegenomen te worden naar het consult.

In sommige gevallen acht de medisch specialist het noodzakelijk om alsnog extra aanvullend onderzoek uit te laten voeren. Normaliter wordt dit dezelfde dag of uiterlijk binnen vijf werkdagen uitgevoerd.

Meer weten of een aanmelding doen?

Heeft u een complex verzuimdossier of wilt u meer weten?
Bel ons op 085 040 6070 of mail naar info@icara.nl.

U kunt ook informatie opvragen of direct een aanmelding doen via onderstaand formulier. Ook bij een aamelding ontvangt u altijd binnen 2 werkdagen een offerte. Na akkoord op deze offerte start het traject.

Vraag informatie aanDoe een aanmeldingPost Covid-19 expertise