Skip to main content
   
ICARA-banner02400pxv01a
ICARA-banner03400pxv01a
ICARA-banner04400pxv01a
ICARA-banner05400pxv01a
ICARA-banner06400pxv01a
ICARA-banner07400pxv01a

Resultaat

Op welk moment levert een medische expertise de meeste toegevoegde waarde?

Zolang de oorzaak van verzuim niet (volledig) duidelijk is, tast u en de medewerker in het duister.

  • U kunt geen onderbouwde effectieve re-integratiemaatregelen nemen en voldoet niet aan de verplichting in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.
  • Voor de medewerker is onduidelijk welke behandeling het beste aansluit voor zijn/haar specifieke situatie.

Voor al deze gevallen geldt: hoe eerder u ICARA inschakelt, hoe groter de toegevoegde waarde en des te sneller er duidelijkheid is over de actuele inzetbaarheid en belastbaarheid.

Als er een behandeling wordt geadviseerd, valt dit dan ook binnen de medische expertise van ICARA?

Nee, ICARA geeft concreet advies en daarmee richting aan de oplossing. De adviezen zijn dermate concreet dat behandelaren het vervolgtraject direct kunnen oppakken. Op deze wijze zijn we in staat om onafhankelijk advies te geven. In sommige gevallen kunnen onze samenwerkingspartners op uw verzoek invulling geven aan een behandelingsvoorstel.

Is het ICARA rapport UWV proof?

Door het inzetten van een arbeidsrelevante medische expertise wordt vastgesteld of de arbeidsongeschiktheid een medisch objectiveerbaar gevolg is van ziekte. Ook wordt er vastgesteld of er benutbare arbeidsmogelijkheden zijn. Deze vaststelling wordt gedaan conform de richtlijnen van het UWV en is een verplichting in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Het UWV zet zelf ook expertises in bij ICARA en is dus bekend met onze werkwijze en rapportages. Door een medische expertise van ICARA vroegtijdig in te zetten wordt de kans op een sanctie minimaal omdat de re-integratie is gebaseerd op medisch objectiveerbare informatie.

Verkort een ICARA-expertise de verzuimduur?

Door het inzetten van een ICARA-expertise wordt snel duidelijk wat de diagnose is en welke behandelingsmogelijkheden er zijn. Ook wordt de huidige belastbaarheid in kaart gebracht en kan eerder begonnen worden met de re-integratie. Omdat wij alleen met topspecialisten werken is het voor een cliënt niet zinvol om na afronding elders een andere specialist te benaderen. De bedrijfsarts kan gerichter verder met de verzuimbegeleiding en dat bespoedigt de re-integratie.

Voorbeelden van aangevraagde medische expertises

Voorbeeld 1 Een werknemer heeft zich ziekgemeld met fysieke klachten. Er is daarnaast ook sprake van disfunctioneren en een belastende thuissituatie. Om langdurig verzuim te voorkomen is het van belang om in een vroeg stadium alle factoren in kaart te brengen die een rol spelen bij het verzuim. Op deze manier kan de juiste interventie ingezet worden en tevens vastgesteld worden of er sprake is van arbeidsongeschiktheid of niet.

Voorbeeld 2 Een werknemer heeft chronische fysieke klachten waar hij regelmatig voor verzuimt. Daarnaast is er sprake van overgewicht wat de belastbaarheid van de medewerker negatief beïnvloedt. Het is onduidelijk of werknemer het eigen werk zonder frequente uitval in de toekomst kan volhouden en of werknemer gemotiveerd is om zelf zijn gezondheid te beïnvloeden.

Voorbeeld 3 Een medewerker heeft langdurige whiplashklachten maar is vooralsnog alleen door de huisarts behandeld. De medewerker heeft wel op eigen initiatief een therapie gevolgd maar zonder het gewenste effect. Er is sprake van stagnerend herstel maar ook onduidelijk wat de feitelijke belastbaarheid is.

Meer weten of een aanmelding doen?

Heeft u een complex verzuimdossier of wilt u meer weten?
Bel ons op 085 040 6070 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

U kunt ook informatie opvragen of direct een aanmelding doen via onderstaand formulier. Ook bij een aamelding ontvangt u altijd binnen 2 werkdagen een offerte. Na akkoord op deze offerte start het traject.

Vraag informatie aanDoe een aanmeldingPost Covid-19 expertise