Nadat u bent aangemeld bij ICARA nemen wij direct contact met u op om ons proces toe te lichten en vragen te beantwoorden. Binnen drie dagen vindt het intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek worden uw medische klachten en de actuele werksituatie geïnventariseerd. Verder gaan wij met u na welke informatie al beschikbaar is en welke informatie nog moet worden opgevraagd bij bijvoorbeeld uw huisarts of behandelend specialist.

ICARA nodigt u vervolgens binnen twee weken uit voor een consult bij de juiste medisch specialist. Zo nodig vindt aanvullend onderzoek plaats of wordt intercollegiaal overlegd met andere medisch specialisten. In het consult stelt de arts vast wat er aan de hand is en welke oplossingen mogelijk zijn. Behandelingen vallen niet onder het ICARA traject.

Lees hier meer over onze werkwijze.

Kwaliteit

Onze werkwijze voldoet aan verschillende kwaliteitsnormen, waaronder de Zilveren Kruis Beoordelingsrichtlijn (ZBR). De ZBR is een richtlijn voor een kwaliteitstoets die staat voor kwalitatief verantwoorde zorg en zorgproducten. Door de samenwerking aan te gaan met zorgleveranciers die aan de ZBR-eisen voldoen, wordt de klant van Zilveren Kruis verzekerd van kwalitatief goede, effectieve en veilige zorg.

Wilt u nog meer weten over ICARA of de werkwijze? Neem dan hier contact op met ICARA.

Duidelijkheid over ziekte, arbeidsongeschiktheid en duurzame inzetbaarheid